Chamoli 1999
Ground fissure at Telecom Hill near Gopeshwar